Strålebehandling ved livmorhalskreft

Stadium Ia-Ib1

Hvis operasjon frarådes på grunn av høy alder eller av annen årsak kan man gi strålebehandling. Ved stadium Ia er risikoen for lymfeknutespredning så liten at man kan nøye seg med innvendig strålebehandling (brakybehandling), mens man ved større svulster må gi kombinert utvendig (ekstern) og innvendig strålebehandling.

Stadium Ib2-IIa

Som for stadium Ib2 kan man vurdere å fjerne livmor og lymfeknuter i bekkenet, eller det gis full strålebehandling kombinert med cellegift. Velges primær kirurgi vil svulstens størrelse, hvor dypt svulsten vokser inn i vevet og innvekst i blod- og lymfekar avgjøre om strålebehandling skal gis etter operasjonen. Fordelen ved kirurgi er at eggstokkene i enkelte tilfeller kan spares. Ved strålebehandling etter operasjonen flyttes da eggstokkene utenfor strålefeltet.

Ved disse store svulstene vil det oftest være indikasjon for å gi strålebehandling etter operasjonen. Det vurderes derfor å gi full strålebehandling samtidig med cellegift, i stedet for kirurgisk behandling. Ett alternativ kan være å gi cellegiftbehandling etterfulgt av operasjon. Dette regnes som utprøvende behandling. Etter 3 cellegiftkurer fjernes livmor og lymfeknuter. Det kan bli aktuelt med påfølgende strålebehandling, avhengig av operasjonsresultat.

Stadium IIb-IVa (spredning utenfor livmorhals med innvekst i parametrier og/eller naboorganer)

Full strålebehandling med samtidig cellegiftbehandling er den vanligste behandlingsformen ved stadium IIb-IVa. Det gis cellegift (cisplatin) en dag per uke under strålebehandlingen. Cellegiftbehandlingen øker effekten av strålebehandlingen.

Strålebehandlingen gis som en kombinasjon av utvendig og innvendig stråling.

Ved spredning til lymfeknuter på bekkenveggene gis det tilleggstråling om størrelsen av svulstene er større enn 1 cm. I tilfelle spredning til lymfeknuter langs de store blodkarene på bakre bukvegg, overfor det lille bekken, bestråles det med utvidet strålefelt.

Stadium IVb (fjernspredning)

Disse pasientene behandles individuelt. Vanligvis begynner behandlingen med systemisk cellegiftbehandling etterfulgt av individualisert strålebehandling.

Ekstern strålebehandling

Bilder til planlegging tas på simulatorenheten. Det er viktig at pasienten ikke har smerter eller er urolig slik at hun klarer å ligge stille på ryggen den tiden som er nødvendig (20-30 minutter). Eventuelt gis smertestillende og/eller beroligende medikamenter. Undersøkelsesbordet er flatt med kun en tynn madrass. Pasienten får en standardisert pute under knærne og stor pute under hodet. Dette leiet er nødvendig siden det er identisk med det som brukes på behandlingsapparatene.

Målvolum

Skisse over hvordan strålefeltet planlegges:

 

Brakybehandling

 • Hvis pasienten skal ha narkose til forbredelser/behandling, skal hun faste.
 • Pasienten får et beroligende/avslappende medikament. Pasienter som får smertestillende fast, tar dette som vanlig.
 • Engangsklyster/avføringsmiddel gis til pasienter med obstipasjonsproblemer.

Gjennomføring

Brakybehandling

 • Hele prosedyren gjøres på CT-bordet på brakybehandlingsenheten.
 • Gynekologisk undersøkelse, sondering og dilatering av livmorhalskanalen gjøres i narkose.
 • Det bestemmes dimensjon og type av behandlingsapplikatorer, og disse settes på plass og fikseres.
 • Pasienten legges deretter til rette for CT-bilder og behandling.
 • For å kontrollere applikatorens posisjon gjøres en CT-undersøkelse. CT-undersøkelsen er også grunnlag for doseplanlegging. Pasienten blir liggende på CT-bordet til følgende prosedyrer og behandling er fullført.
 • På CT-bildene rekonstrueres applikatorene og en standard dosefordeling legges inn.
 • Planen vurderes så av legen, som foretar justeringer i forhold til svulst og risikoorganer som blære og endetarm, og til sist avgjør om man får en hensiktsmessig dekning.
 • Planen overføres så til styrenheten for behandlingsmaskinen. Denne er i mellomtiden koblet til de innlagte applikatorene.
 • Behandling gis (5-10 minutter).
 • Utstyret tas ut og pasienten legges tilbake i sengen.
 • Total tid for hele prosedyren er 1,5 til 2 timer.
Les mer...