Kirurgi ved livmorhalskreft

Tidlig livmorhalskreft kan behandles enten med kirurgi eller strålebehandling. Vanligvis velges kirurgisk behandling på grunn av mindre bivirkninger.

Fjerning av livmor (radikal hysterektomi) utføres ved livmorhalskreft i stadium Ia2, Ib og IIa. Ved radikal hysterektomi fjernes livmor, livmorhalsen og støttevevet omkring, samt øvre del av skjeden. I tillegg fjernes lymfeknutene i bekkenet for å undersøke for eventuell ikke-synlig spredning. Inngrepet gjøres med helbredende siktemål.

Inngrepet kan utføres som åpen kirurgi eller som robotassistert kikkhullskirurgi. Det er flere fordeler ved kikkullskirurgi i forhold til åpen kirurgi. Pasienten opplever mindre blodtap og operasjonsarrene er små. Kikkhullsteknikk er vanligvis forbundet med mindre smerter, og sykmeldingsperioden og rekonvalesenstiden er vanligvis kortere.

Beskrivelse av radikal hysterektomi med kikkehullteknikk

Inngrepet gjøres i narkose. Det blir lagt inn et urinkateter. Pasienten ligger i gynekologisk leie og senket hodeleie (Trendelenburg leie) for å gjøre operasjonen enklere å gjennomføre. Gjennom små snitt i huden etableres trokarporter inn til bukhulen. Gjennom disse trokarportene går kirurgen inn med instrumenter og laparoskop (rørformet instrument med kamera). Gass blåses inn i bukhulen under inngrepet. Det gjør at bukveggen løfter seg fra andre organer, noe som gir bedre plass og oversikt.

Livmor med livmorhals fjernes 2-3 cm nedenfor livmorhalsen. For å fjerne eventuell ikke-synlig spredning i nærheten av livmorhals, deles ligamenta sacrouterina og -cardinale (bindevevsstrenger) i en avstand av 2–3 cm fra livmorhals. Under operasjonen forsøkes det alltid å skåne nervebanene. En alvorlig bivirkning etter radikal hysterektomi kan være vansker med å tømme blæren på grunn av skader på autonome nerver til blæren under operasjonen. Operasjonspreparatet fjernes via skjeden. Avslutningsvis fjernes lymfeknuter i bekkenet.

Pasienten har vanligvis urinkateter liggende i 3 dager. Etter fjerning av urinkateter kontrolleres resturin i blæren og det tas ultralyd av nyrene.

  • Hvis resturinmengden i blæren er mindre enn 100 ml skrives pasienten ut.
  • Hvis resturinmengden i blæren er mer enn 100 ml opplæres pasienten opp i selvkateterisering før hun skrives ut.

Pasienten utskrives som regel etter 3 dager.  

Komplikasjonersom kan oppstå:

  • Urinveisinfeksjon på grunn av dårlig blæretømming.
  • Lymfødem i underekstremiteter.  

Kontroller 

Første kontroll hos kirurg gjøres etter 3 uker. Deretter gjøres kontroll med gynekologisk undersøkelse hver 3. måned de første 2 år, 6 måneders intervall de neste 3 år, og deretter 1 gang i året.

 

Her kan du se en video som viser robotassistert kirurgisk fjerning av livmor. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video