Fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft

Spørsmål om fertilitetsbevarende kirurgisk behandling ved livmorhalskreft

10-15 % av livmorhalskreft-tilfellene diagnostiseres hos fertile kvinner. Tap av fertilitet angis som et alvorlig problem av en del yngre kvinner som behandles for livmorhalskreft. For pasienter med livmorhalskreft stadium Ia samt stadium Ib mindre enn 2 cm, kan man nå tilby operasjon med bevaring av livmor slik at kvinnen kan bli gravid senere (fertilitetsbevarende kirurgi). Risiko for tilbakefall er som ved radikal kirurgi. For å opprettholde en brukbar kompetanse er det viktig å holde disse operasjonene sentralisert. Antallet av slike operasjoner er lavt.

Operasjonsteknikker

Pasienter med svulst i stadium Ia1 kan behandles med konisering. Ved stadium Ia2 må vevsbiten som fjernes være såpass stor at man oppnår tilstrekkelig avstand fra svulsten til reseksjonskanten (minst 5 mm).

Cerclage (ikke-absorberbar sting som plasseres rundt livmorhals)

Ved svulst i stadium Ib mindre enn 2 cm og ingen innvekst i blod- og lymfekar, foretas fjerning av livmorhals med bevaring av livmor (radikal trachelektomi).

Ved stadium Ia1, med svulstinnvekst i blod- og lymfekar, samt ved stadium Ia2 og Ib, gjøres samtidig et lymfeknutetoalett i bekkenet. Dette gjøres med kikkhullsteknikk.

Beskrivelse av operasjonen

Operasjonen gjøres via skjeden og pasienten ligger i gynekologisk leie. Under operasjonen fjernes store deler av livmorhalsen med hjelp av diatermi, der  vevet brennes bort. Deretter festes en cerclage omkring overgangen mellom livmor og livmorhals. Dette båndet vil hindre at livmorhalsen holdes fullstendig åpen. Det legges et urinkateter via urinrøret inn til blæren som fjernes dagen etter inngrepet.

Småblødninger 1 til 2 uker etter inngrepet kan forekomme. Seksuell avholdenhet de første 3 ukene etter inngrepet.

Etter fertilitetsbevarende kirurgi anbefales det at senere fødsler foregår ved keisersnitt. Ettersom livmorhalsen blir betydelig avkortet er det risiko for tidlig fødsel. Omtrent 25 % av fødslene skjer i 29. til 30. uke, oftest etter primær vannavgang uten rier.

Kontroll hver 3. måned de første 2 årene, deretter hvert halvår. Etter 5 år foretas det årlig kontroll.