Paklitaxel/Ifosfamid/Cisplatin (TIP)

Kort beskrivelse av behandlingen

Denne kombinasjonskuren består av cellegiftene paklitaxel, ifosfamid og cisplatin. Den gis blant annet ved kreft i livmorhals.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Lev så normalt som mulig. Du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv. Du må få innlagt en veneport (VAP) slik at vi har god tilgang til din blodbane. Dette blir du henvist til.

Hvordan foregår behandlingen?

Det tas blodprøver før hver kur. Ta blodprøver på sykehusets laboratorier før du møter til angitt tid og sted i innkallelsen. Du får samtale med lege og sykepleier. Legen vurderer blodprøvene og din allmenntilstand før kuren bestilles. Det må påberegnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Kuren gis direkte inn i blodet (intravenøst) gjennom VAP-en du har fått innlagt. Det brukes en dråpetellemaskin som sørger for at riktig mengde væske gis på riktig tid. Du kan være i aktivitet, spise og drikke dersom du ikke har fått beskjed om noe annet.

Gjør det vondt?

Stikk fra blodprøve og/eller VAP-nål kan medføre kortvarig ubehag. Ellers er ikke behandlingen forbundet med smerter.

Hvor lenge varer behandlingen?

Én kur går over 3 dager: Dag 1–3.

Dag 1 varer behandlingen i cirka 24 timer. Dag 2 varer behandlingen i cirka 22 timer. Dag 3 varer behandlingen i 5,5–6 timer.

Kurdagene er lange og kan strekke seg over til dag 4.

Hva skjer etterpå?

Etter at kuren er ferdig, fjernes VAP-nålen og du kan reise hjem.

Ny kur hver 3. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen.

Må jeg ta medisiner?

Ja, du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv.

Enkelte behøver en benmargsstimulerende injeksjon 24–48 timer etter kur. Det er en sprøyte som settes i underhudsfettet i magen, låret eller overarmen (subkutant). Den bidrar til økt produksjon av hvite blodlegemer i blodet og reduserer risikoen for infeksjon mellom kurene. Første sprøyte skal settes av helsepersonell, de neste kan du enten sette selv etter opplæring, hos fastlege eller av hjemmesykepleie. Det er vanlig å oppleve forbigående muskel- og skjelettsmerter.

Bivirkninger og komplikasjoner

Bivirkninger og komplikasjoner kan forekomme i ulik grad. Det er viktig at du gir beskjed til lege eller sykepleier dersom noe plager deg slik at vi sammen finner beste løsning for deg.

Allergisk reaksjon

Cellegift kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner under og etter kur. Symptomer kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, blodtrykksfall, tungpust, trykkfornemmelse i brystet, akutte ryggsmerter, magekramper eller diaré. Du vil få forebyggende medisiner mot dette.

Kvalme og oppkast

Kvalme og oppkast kan forekomme ved denne kuren. Du vil få forebyggende medisiner.

Nevropati

Kuren kan påvirke perifere nerver og føre til nummenhet, stikking, prikking, kløe, brennende eller manglende følelse i fingre og/eller tær. Massasje og varme kan gi midlertidig lindring. Symptomene er forbigående i  de fleste tilfeller, men noen plager kan forbli.

Hjertet

Kuren kan påvirke hjertefunksjonen og medføre såkalte ledningsforstyrrelser. Det kan vise seg som lavere puls, ofte uten klinisk betydning, eller forbigående forstyrrelser i hjerterytmen (arytmier). I sjeldne tilfeller vedvarende skade på hjertemuskelcellene.

Nyrer

Kuren kan føre til redusert nyrefunksjon. Under behandlingen får du tilført ekstra væske intravenøst for å sikre god gjennomstrømming i nyrene og bedre utskillelse av avfallsstoffer. Dette kan medføre forbigående vektoppgang. Det viktigste du kan gjøre for å forebygge dette er å drikke rikelig mellom kurene. Nyrefunksjonen vil bli kontrollert underveis.

Urinblære

Kuren kan medføre betennelse i blæren kalt hemorragisk cystitt. Symptomer kan være blodig urin, manglende tømming av urinblæren eller magesmerter. Du vil få et medikament som heter Mesna for å forebygge nettopp dette.

Muskel- og skjelettsmerter

Kuren kan medføre smerter i muskler og skjelett.

Elektrolyttforstyrrelser

Kuren kan påvirke kroppens elektrolytter, som f. eks natrium, kalium, kalsium og magnesium. Dette kontrolleres med blodprøver og korrigeres etter behov.

Hårtap

De fleste mister håret på hodet av denne kuren. Det medfører i varierende grad også kroppshår som øyevipper, øyebryn og kjønnshår. Håret kan falle av i løpet av de første to til tre ukene etter oppstart med cellegift, eller det kan gradvis tapes over en periode på flere uker. Noen få måneder etter avsluttet behandling kommer håret tilbake. Håret kan endre litt karakter, både når det gjelder farge og struktur. Du får støtte til parykk/hodeplagg.

Hud og slimhinner

Kuren kan føre til tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Dette kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer, munnhulebetennelse (stomatitt) og sopp (mukositt). Plagene oppstår oftest den første uken etter kur og kan for noen vare gjennom hele behandlingsperioden. God munnhygiene og bruk av fluorskyll kan forebygge disse plagene. Slimhinnene i øynene, nesen og skjeden kan også bli tørre og såre.

Negler

Kuren kan føre til forandringer på negler som forårsaker neglerotsbetennelse.

Hørsel 

Kuren kan skade det indre øret og føre til øresus, pipelyder og nedsatt hørsel.

Infertilitet

Kuren kan medføre varig infertilitet.

Hjernelidelse

Kuren kan føre til encefalopati, som er en generell betegnelse på hjernesykdom. Det kan vise seg som mild forvirring og uklarhet. Mer sjelden oppleves hukommelsestap, nedsatt bevissthet, hallusinasjoner (syn- og/eller hørselsfenomener), ustøhet eller kraftsvikt armer og bein.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Ja, dette vil du få mer informasjon om.

Faresignaler

Cellegift kan redusere benmargens produksjon av røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Dette kan føre til lav blodprosent, redusert immunforsvar og/eller nese- og hudblødninger. Vi anbefaler å unngå nærkontakt med mennesker med kjent infeksjonssykdom.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (uansett tid på døgnet) og informer om at du får cellegiftbehandling dersom du opplever

  • en enkelt temperaturmåling ≥ 38,3 °C. Tilstreb så korrekt måling av kroppstemperatur som mulig. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer
  • vedvarende temperatur ≥ 38,0 °C i mer enn én time
  • frostanfall (uvilkårlige muskelsammentrekninger)
  • spontane nese- eller hudblødninger (Småblødninger som skyldes såre slimhinner i nesen er ikke farlig)
  • andre infeksjonstegn, for eksempel utslett/kløe, kraftig redusert allmenntilstand, endret mental funksjon

Ofte stilte spørsmål

Graviditet

Vi anbefaler at du bruker sikker prevensjon under og minst 6 måneder etter avsluttet behandling. Dersom du skulle bli gravid i denne perioden skal du følges opp ekstra nøye med blant annet tidlig ultralyd.