Medisinsk behandling ved livmorhalskreft

Ved livmorhalskreft med spredning vil cellegiftbehandling oftest være den viktigste behandlingen, i noen tilfeller sammen med strålebehandling. 

Ved livmorhalskreft med lokal spredning gis cellegiftbehandling samtidig med strålebehandling for å øke effekten av strålebehandlingen. Vanligvis gis det ukentlig behandling med cisplatin.

Cellegift kan anvendes forut for operasjon (neoadjuvant).

Kombinasjonsbehandling har vist seg mer effektiv enn cisplatin-behandling alene, især ved spredningssvulster utenfor strålebehandlet område. Standard er da cisplatin kombinert med paklitaxel.

Ved småcellet livmorhalskreft anvendes cisplatin og etoposid.

Aktuelle kurer:

  • Cisplatin
  • Cisplatin med strålebehandling
  • Cisplatin/etoposid
  • Cisplatin/paklitaxel
  • Cisplatin/topotecan