På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Brystkreft

Brystkreft (cancer mammae) er den vanligste kreftformen hos kvinner. Forekomsten er økende og krefttypen rammer først og fremst kvinner over 50 år. Kreft i brystet karakteriseres ved svært varierende forløp. Noen svulster vokser raskt og sprer seg til andre steder i kroppen, andre svulster vokser langsomt. Arv spiller en rolle i risikoen for å utvikle brystkreft.

Brystene består av fettvev, kjertelvev og bindevev. Brystkreft er en ondartet svulst som oppstår i brystets kjertelvev.

For de som rammes av brystkreft er utsiktene til å overleve stadig bedre, og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen. Ved siden av tidligere diagnostisering, er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene.

Forstadier til brystkreft

Brystkreftsykdommen inndeles ofte i invasiv brystkreft og forstadier til kreft (premaligne) forandringer. Forstadier til brystkreft vil si at man finner celler som har utseende og egenskaper som kreftceller, men som ikke har vokst inn i omkringliggende vev. Slike forstadier kalles carcinoma in situ. Dersom slike celleforandringer oppdages i vevsprøve fra en melkegang, kalles det duktalt carcinoma in situ (DCIS). Forandringer i selve melkekjertelen kalles lobulært carcinoma in situ (LCIS).

Video av brystets funksjon og kreftutvikling 

Forekomst

Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene. I 2022 fikk 4224 norske kvinner denne diagnosen, til sammenligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Krefttypen er sjelden hos menn og i 2022 fikk 23 menn diagnostisert kreft i brystet.

Noe av økningen i forekomst av brystkreft kan tilskrives Mammografiprogrammet, den organiserte screeningen mot brystkreft som tilbys norske kvinner mellom 50–69 år. Programmet avdekker flere krefttilfeller på et tidligere tidspunkt enn dersom kvinnen skulle ventet til symptomene meldte seg.

Risikoen for å få brystkreft stiger med alderen og halvparten av alle som får diagnosen er over 62 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av brystkreft, 2018–2022
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av brystkreft, 1963–2022
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil