Stadier og spredningsmønster ved lungekreft

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette lungekreft og klassifisere hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten i eller omkring lungene. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

 

Bildeserie av stadieinndelingen

Lokal svulst (T-stadium)

Primærsvulst (T)

T1

T1 - svulst mindre enn eller lik 3 cm i største diameter – omgitt av lunge eller den indre brysthinnen (viscerale pleura). Bronkoskopi viser ingen tegn til innvekst nærmere enn lappebronkus.

 • T1a - svulst ≤ 2 cm i største diameter
 • T1b - svulst > 2 men ≤ 3 cm i største diameter

T2 – svulst > 3-7 cm eller en av følgende:

 • svulst med involvering av hovedbronkus ≥ 2 cm fra karina
 • svulst med innvekst i den indre brysthinnen
 • atelektase eller obstruktiv pneumonitt i lungerotområdet; involverer ikke hele lungen 
  • T2a – svulst > 3 cm men ≤ 5 cm i største diameter
  • T2b – svulst > 5 cm men ≤ 7 cm i største diameter

 T3 – svulst > 7 cm, eller en av følgende:

 • svulst med innvekst til omliggenede strukturer som brystvegg, mellomgulvet, hjerteposens ytre hinne (parietal perikard), mediastinale pleura eller nervus phrenicus
 • svulst i hovedbronkus < 2 cm nedenfor karina, men som ikke inkluderer karina
 • sammenfall av hele lungen
 • separat svulst i samme lapp

T4 – en av følgende:

Lymfeknuter (N-stadium)

 • NX – spredning til lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen spredning til lymfeknuter
 • N1 – spredning til lymfeknuter omkring bronkiene eller til lymfeknuter rundt lungeroten på samme side som hovedsvulsten
 • N2 – spredning til lymfeknuter i brystskilleveggen på samme side som hovedsvulsten, og/eller lymfeknuter under karina 
 • N3 – spredning til lymfeknuter rundt lungerot eller brystskillevegg på motsatt side av hovedsvulsten, eller til supraklavikulære eller skalene lymfeknuter 

Fjernspredning (M-stadium)

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
 • M1a – fjernspredning til lungen på motsatt side av hovedsvulsten, pleurale lymfeknuter eller økt mengde væske i lungesekken (pleuraeffusjon), eller lekkasje av væske fra hjerteposen (perikardial effusjon).
 • M1b – fjernspredning
Les mer om TNM

Spredningsveier

Ubehandlet vil lungekreft nesten uten unntak spre seg på grunn av innvekst i lymfekar eller blodkar.  

Vanligvis er første spredningsvei via lymfesystemet og hvor spredning oppstår er avhengig av svulstens beliggenhet. 

Spredning via blodbanen til andre organer forekommer også hyppig.

De vanligste lokalisasjonene for spredning er:

 • annen lungelapp
 • skjelett
 • lever
 • binyrer
 • hjerne

Lungekreft kan også spre seg ved direkte innvekst i naboorganer.