På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Peniskreft

Peniskreft er en sjelden kreftform. Alle årsakene til kreft i penis er ikke kjent, men sykdommen forekommer hyppigst hos menn med trang forhud som vanskeliggjør god hygiene. Infeksjon med papillomavirus (HPV) gir også økt risiko for peniskreft. Endringer på penishodet og innsiden av forhuden kan være symptomer på kreft.

Penis er et av de ytre mannlige kjønnsorganene og består av penisskaft og penishode (glans).

Urinrøret går gjennom penis og munner ut i tuppen av penishodet, og fungerer som passasje for både urin og sœdvœske. Rundt urinrøret, på undersiden av penis, ligger et svamplegeme, corpus spongiosum, og i overkant et dobbelt svamplegeme, corpora cavernosa. Svamplegemene inneholder rom som kan fylles med blod ved stimuli og seksuell opphisselse. Penis blir da større og hardere enn normalt (ereksjon), slik at samleie kan gjennomføres. 

Huden på penis danner en fold over penishodet som kalles forhuden (preputium). Denne skal lett kunne trekkes tilbake over penishodet for å beskytte og gi fuktighet, men kan i noen tilfeller vœre for trang på grunn av sammenvoksninger. Det er denne hudfolden som fjernes ved omskjœring. Noen ganger vil det vœre nødvendig å fjerne forhuden av hygieniske årsaker fordi det blir vanskelig med rengjøring.

Peniskreft

95 % av peniskrefttilfellene er plateepitelkarsinomer. Karsinomer starter i huden på penishodet eller på indre blad av forhuden. Ofte starter kreftutviklingen i for trang forhud (fimose).

Cirka 20 % av AIDS-pasienter med Kaposis sarkom har lesjoner på penis, og cirka 3 % av AIDS-pasientene debuterer med penilt Kaposis sarkom. Føflekkreft og basalcellekarsinom er sjeldne svulstformer på penis.

Forekomst

I 2022 ble det registrert 76 nye tilfeller av peniskreft i Norge. Frekvensen er ikke økende, og tallene har vært relativt uforandret de siste tiår.

De fleste tilfeller er hos menn i 60–70-årsalderen, men kan også ses hos yngre menn.

I Europa og USA er forekomsten av peniskreft cirka 1 per 100 000 menn per år. I Sør-Amerika, Asia og Afrika utgjør peniskreft i enkelte områder 10–20 % av alle kreftformer hos menn. Sykdommen er sjelden i kulturer hvor rituell omskjæring foretas i barneårene (Israel har færre enn 0,1 nye tilfeller per 100 000 per år).

 

Aldersspesifikk forekomst av peniskreft, 2016–2020
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av peniskreft, 1961–2020.
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil