Kreft i spiserør

Kreft i spiserøret er en relativt sjelden kreftform i Norge. Langvarig bruk av alkohol og tobakk er risikofaktorer i utviklingen av sykdommen. Symptomer på spiserørskreft kan være svelgebesvær og smerter i spiserøret. Krefttypen er vanligere hos menn enn hos kvinner og forekommer oftest blant eldre mennesker.

Spiserøret (øsofagus) er en rørformet forbindelse mellom svelget og magesekken. Spiserøret går ned gjennom brysthulen like foran virvelsøylen, gjennom mellomgulvet og munner i magesekken. Overgangen fra svelget ligger cirka 15 cm fra tannrekken, og overgangen til magesekken er cirka 45 cm fra tannrekken. Spiserøret er i hele sin lengde kledd med flerlaget plateepitel.

I tillegg til å fungere som et transportorgan for mat, skal spiserøret også hindre tilbakeløp av mageinnhold (refluks). Musklene, som ligger i overgangen mellom spiserør og magesekk, slappes bare av når mat skal passere inn i magesekken. Dette hindrer at  mageinnhold renner tilbake til spiserøret. Magesekken produserer syre som kan irritere og skade veggen i spiserøret.

Spiserøret er delt inn i tre lag slik hele magetarmkanalen er oppbygd. I tillegg til mucosa (slimhinne) består veggen i spiserøret av submucosa som skilles fra mucosa ved et tynt muskellag (muscularis mucosa). Ytterst ligger muscularis propria som består av et sirkulært og et langsgående muskelsjikt. I submucosa er det spredte kjertler bygd opp av sylinderepitel
Les mer om spiserørets oppbygging

Kreft i spiserør

Kreftformen har forandret karakter de siste 20 år. Tidligere dreide det seg nesten utelukkende om plateepitelkarsinom. I dag utgjør adenokarsinomer cirka 50 % av all spiserørskreft. 

Krefttypen er sjelden og behandlingen er relativt komplikasjonsfylt, og det er enighet om at behandlingen skal sentraliseres.

Forekomst

Kreft i spiserør er en sjelden kreftform i Norge, og forekomsten har i mange år vært relativt stabil. I 2018 fikk 318 spiserørskreft, 239 menn og 79 kvinner fikk diagnosen. Gjennomsnittlig alder er 70 år. Kreftformen, særlig spinocellulær type, forekommer noe hyppigere hos menn.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i spiserør, 2014–2018.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i spiserør, 1959–2018.
Kilde: Kreftregisteret