Kirurgisk behandling ved kreft i strupehode

Kirurgisk behandling ved kreft i strupehodet kan gjøres enten ved delvis reseksjon hvor bare endel av strupehodet fjernes, eller ved total fjerning av hele strupehodet.

Total fjerning av strupehodet

Strupe og tungeben fjernes kirurgisk (total laryngektomi). 

Delvis fjerning av strupehodet

Ved små svulster gjøres laryngoskopi med reseksjon med CO2 (karbondioksyd) laser. Svulsten skjæres ut med god margin, så langt det er mulig.

Ved kreft i stemmebånd kan hele stemmebåndet fjernes enten ved hjelp av laryngoskop via svelget eller ved at man deler skjoldbrusken i midtlinjen, åpner strupehodet og fjerner stemmebåndet

Ved strikt ensidige svulster fjernes den syke halvdelen kirurgisk (hemilaryngektomi).

Ved enkelte svulster i området over stemmebåndene kan en begrenset reseksjon av øvre del av strupen, være et egnet inngrep.