Medisinsk behandling ved akutt leukemi hos barn

Etter fastsatte kriterier med bakgrunn i en eksakt diagnose, bestemmes hvilken behandlingsopplegg barnet skal følge. Cellegiftbehandlingen følger protokoller som er felles i hele Norden (utarbeidet av Nordisk forening for pediatrisk hematologi og onkologi/NOPHO).

Prinisippet med cellegiftbehandling ved akutt leukemi er å redusere og i beste fall utrydde den leukemiske klon. Behandlingen gir dessverre også en kraftig påvirkning av den normale blodcelleproduksjonen, slik at barnet etter cellegiftbehandlinger, har betydelig nedsatt benmargsfunksjon (benmargsaplasi) med vekslende grad av lavt antall hvite blodceller (nøytropeni), lavt antall blodplater (trombopeni) og lavt antall røde blodceller (anemi). Barnet er derfor truet av potensielt alvorlige infeksjoner og/eller blødninger.

Ved akutt lymfatisk leukemi (ALL) deles pasientene inn i risikogrupper ut i fra visse kriterier, og behandlingen tilpasses etter hvilken av risikogruppene barnet tilhører, med varierende intensitet av behandlingen. Målet er å få en relativ rask respons på behandlingen og fullstendig tilbakegang av alle synlige svulstforandringer (komplett remisjon), for deretter å vedlikeholde behandlingen over en lengre periode for å redusere faren for tilbakefall. Behandlingen varer over cirka 2,5 år.

Ved akutt myelogen leukemi (AML) er behandlingen svært intensiv og varer over cirka 6 måneder.

Ved ALL med påvist Philadelphiakromosom, spedbarnsleukemi, AML-pasienter med Downs syndrom og ved akutt promyelocyttleukemi (M3) finnes spesielle behandlingsopplegg.