Overlevelse ved akutt leukemi hos barn

Akutt lymfatisk leukemi

Prognosen for overlevelse ved akutt lymfatisk leukemi hos barn i alle stadier ligger nå på nærmere 90 %.

Akutt myelogen leukemi

Prognosen for overlevelse ved akutt myelogen leukemi hos barn ligger på cirka 70 %.

Kilde: Årsrapport 2018 – Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft