Utskriftsdato (5.3.2024)

Celle- og vevsprøvetaking av skjoldbruskkjertelen

Ultralydveiledet celleprøve, også kalt finnålsaspirasjonscytologi (FNAC), er i mange tilfeller den mest presise diagnostiske metoden for utredning av svulster i skjoldbruskkjertelen. Med dagens ultralydutstyr vil nålespissen kunne plasseres innenfor et område på 2–3 millimeter.

Undersøkelsen gjøres for å diagnostisere svulst i skjoldbruskkjertel og utføres ved:

 • kjennbar svulst
 • enkeltstående eller dominant svulst større enn 1 cm påvist ved ultralydundersøkelse
 • uklart avgrenset, forstørret hurtigvoksende svulst i skjoldbruskkjertelen

Enkelte ganger vil det være behov for å supplere med en vevsprøve, histologisk nålebiopsi for å kunne oppnå en sikrere diagnose. 

Det kan være holdepunkter for celleprøvetaking også i tilfeller hvor en svulst ikke er kjennbar og ved svulster under 1 cm dersom det er familiær opphopning av sykdommen, pasienten tidligere er strålebehandlet mot halsen, det er påvist mistenkelige lymfeknuter på halsen og der ultralydfunn gir mistanke om kreftsvulst.

Beskrivelse av celleprøvetaking (cytologisk biopsi)

Det er som regel ikke nødvendig med bedøvelse. Pasienten ligger med utstrakt hals med en pute under nakken. Legen finner det aktuelle området det skal stikkes fra ved hjelp av ultralyd. Pasienten må holde hodet rolig og ikke svelge under selve innstikket. Nålen stikkes inn i svulsten og beveges ut og inn i det samme planet, slik at materiale samles i nålen. Vanligvis gjøres 2-4 innstikk i det aktuelle området.xxxxxx

 

  Vevsprøvetaking (histologisk biopsi)

  Ved vevsprøvetaking gis alltid bedøvelse fordi nålen er tykkere. Pasienten ligger med utstrakt hals med en pute under nakken. Etter å ha satt lokalbedøvelse veiledet med ultralyd i det aktuelle området, lages et lite snitt i huden for å kunne føre inn nålen. Når nålespissen er i riktig posisjon utløses en skytemekanisme og prøven tas automatisk (pistolbiopsi). Fordi det er gitt lokalbedøvelse, er prosedyren svært lite ubehagelig.

  Komplikasjoner etter inngrepet forekommer sjelden. Lett irritasjon ved innstikkstedet kan forekomme. En sjelden gang kan celle- og vevsprøvetaking gi noe bløding i skjoldbruskkjertelen eller i vevet omkring.

  Prøvesvaret foreligger som regel etter 2 dager.