På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kreft i ryggmargen (sentralnervesystemet)

Svulster utgått fra selve ryggmargen kalles primære ryggmargssvulster og utgjøre cirka 20 % av kreftsvulstene i ryggmargen. Spredningssvulster til ryggmargen fra andre organer vil forekomme hos 5–15 % av pasienter med kreft. Symptomer ved kreft i ryggmargen kan være ryggsmerter eller utstrålende smerter i armer og ben.

illustrasjon kreft i sentralnervesystemet, intraspinal. Kreftlex.no

Nervesystemet består av to deler, det sentrale nervesystemet og det perifere nervesystemet. Hjernen og ryggmargen utgjør sentralnervesystemet (CNS), mens hjernenerver og ryggmargsnerver tilhører det perifere nervesystemet (PNS).

Med ryggradskanalen menes kanalen fra den store skalleåpningen i hjernen til halebenet. Ryggmargen ligger inni ryggraden, og består av en bunt med nervetråder. De tre ryggmargshinnene som omgir og beskytter ryggmargen kalles årehinnen (pia mater), spindelvevshinnen (araknoidea) og senehinnen (dura mater).

Ryggmargen fungerer som forbindelsen mellom hjernen og resten av kroppen. Hjernen påvirker aktiviteten i kroppen ut i fra signaler som sendes fra de ulike kroppsorganene om kroppens tilstand. 

Kreft i sentralnervesystemet

Kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser består av svulster lokalisert i hjernen (intrakranialt) og i ryggmargen (intraspinalt).

Begrepet kreft i sentralnervesystemet er ikke entydig, og omfatter en rekke forskjellige svulster med ulik opprinnelse som krever ulik behandling og som har svært forskjellig prognose. Et mer dekkende begrep er svulst i sentralnervesystemet, hvorav noen må karakteriseres som kreft. Svulstene inndeles og graderes etter to hovedprinsipper, etter svulstens opprinnelsessted og vekstpotensiale/veksthastighet. 

Ryggmargssvulster

Med ryggmargssvulster (intraspinale svulster) menes alle svulster som utgår fra:

  • ryggmargen 
  • ryggmargshinnene 
  • ryggmargsnerver
  • endetråden 

Ryggmargssvulster inndeles etter beliggenhet og hva slags vevstype (histologi) svulsten har.

Ondartede svulster

Flertallet av de svulstene som oppstår i selve ryggmargen (intramedullære svulster) og de som har sitt utgangspunkt utenfor rygghinner/ryggmargsnerver (ekstramedullære svulster) er ondartede.

Svulster som har sitt utgangspunkt utenfor den ytterste ryggmargshinnen (ekstradurale svulster) dreier seg hovedsakelig om spredningssvulster fra andre organer. 

De hyppigste svulsttypene som har sitt utgangspunkt i selve ryggmargen (intramedullære) er:

Godartede svulster

Svulster som oppstår utenfor ryggmargen, men innenfor den ytterste ryggmargshinnen (intradurale svulster) dreier seg om svulster som utgår fra ryggmargshinner og ryggmargsnerver. Over 90 % av disse svulstene er godartede. De vanligste svulsttypene av denne typen er:

Forekomst

I 2022 ble det registrert 988 tilfeller av kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser i Norge, 456  menn og 532 kvinner. Forekomsten av primære ryggmargssvulster, utgjør cirka 1,0 per 100 000 per år.

Spredningssvulster fra andre kreftsykdommer forekommer hyppigere enn de primære ryggmargssvulstene. Med økende bruk av MR blir flere av disse metastasene oppdaget og behandlet.

 

Aldersspesifikk forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 2018–2022
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 1963–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil